Privacy en cookies

Privacy en cookies

Kunst in Ootmarsum respecteert uw privacy en wil u door middel van deze Privacyverklaring graag informeren over het beleid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

In de Privacy - en cookieverklaring zetten we uiteen op welke manier we omgaan met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens die via de website binnenkomen en/of die door u aan Kunst in Ootmarsum worden verstrekt of die Kunst in Ootmarsum indirect heeft ontvangen. 

De Privacy- en cookieverklaring kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt, dus houdt onze website in de gaten voor de laatste versie. 

Contactgegevens Kunst in Ootmarsum:

Stichting Kunst in Ootmarsum

Berend Vinckenstraat 29

7631 KA Ootmarsum

stichting@kunstinootmarsum.nl

Het verwerken van persoonsgegevens:

Kunst in Ootmarsum verwerkt diverse types persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wanneer u gebruik maakt van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens om het gebruik van onze website bezoekers te analyseren. Wanneer u informatie opvraagt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, u een overeenkomst met Kunst in Ootmarsum aangaat, of wanneer u het evenement bezoekt verwerken wij uw gegevens. De reden hiervoor is dat wij de website en het evenement willen optimaliseren voor bezoekers.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

 • Voornaam en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Andere persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons verstrekt. 

Gevoelige en bijzondere persoonsgegevens:

Via de website van Kunst in Ootmarsum worden geanonimiseerde bezoekersstatistieken verzameld. Gegevens als het tijdstip, duur van het bezoek, de locatie en eventueel de herkomst van de bezoeker kan worden ingezien. 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

Kunst in Ootmarsum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen in alle zaken rondom het evenement

 • Om per mail of telefoon contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening zoals overeengekomen te kunnen leveren. 

 • Indien Kunst in Ootmarsum wettelijk verplicht is om gegevens te verwerken. 

Door u verstrekte persoonsgegevens:

 • U kunt zich via deze website aanmelden om als kunstenaar geselecteerd te worden voor het evenement Kunst in Ootmarsum. In dit geval vragen wij u verschillende gegevens met ons te delen. Kunst in Ootmarsum heeft een gerechtigd belang om deze gegevens te verwerken, omdat deze nodig zijn om de deelnemers op de juiste manier te voorzien van de benodigde informatie. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. 

 • U kunt zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief van Kunst in Ootmarsum. In dit geval vragen wij u om uw e-mailadres en naam. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws en de relatie met u onderhouden. Het is mogelijk om uw toestemming te allen tijde in te trekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link bijgevoegd waar u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. 

Indirect verkregen persoonsgegevens: 

 • Indien Kunst in Ootmarsum met een andere partij overeenkomsten aangaat die verband houden met het evenement Kunst in Ootmarsum, is er de kans dat Kunst in Ootmarsum uw persoonsgegevens via deze andere partij ontvangt. 

 • Tijdens Kunst in Ootmarsum worden er video’s en foto’s gemaakt van het evenement en haar bezoekers. Deze beelden kunnen door Kunst in Ootmarsum worden gebruikt voor de website en/of marketingdoeleinden rondom het jaarlijkse evenement. 

Duur bewaren persoonsgegevens:

Kunst in Ootmarsum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien Kunst in Ootmarsum moet voldoen aan wettelijk voorgeschreven bewaarplichten, worden uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaart, in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. 

Delen persoonsgegevens met derden:

Wanneer uw persoonsgegevens gedeeld moeten worden met derden voor de uitvoering van een overeenkomst, het evenement of om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen is het Kunst in Ootmarsum toegestaan om deze gegevens te delen met andere partijen. In dit geval gaan wij met deze partijen een verwerkingsovereenkomst aan om de bestaande regelgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na te leven.  

Uw rechten:

Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunst in Ootmarsum heeft u de volgende rechten: 

 • Inzage: u heeft het recht om te weten of er persoonsgegevens van u worden bewaard door ons. U kunt bij ons een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren en hoe wij deze verwerken; 

 • Rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens indien uw persoonsgegevens die verwerkt zijn door Kunst in Ootmarsum onvolledig of onjuist zijn. Deze kunt u laten corrigeren en/of aanvullen;

 • Verwijderen: het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen onder bepaalde voorwaarden;

 • Beperking: u heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden;

 • Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

 • Overdraagbaarheid: u heeft het recht om van uw persoonsgegevens die u aan Kunst in Ootmarsum heeft verstrekt een kopie te ontvangen of digitaal te laten versturen naar een ander bedrijf. 

Deze rechten kunt u uitoefenen door bij ons een verzoek in te dienen per e-mail. Uw e-mail wordt in behandeling genomen indien u Kunst in Ootmarsum een kopie van een geldig identiteitsbewijs, uw handtekening en uw adres- en contactgegevens toestuurt. U mag hierop een reactie verwachten binnen één maand na ontvangst van uw verzoek door Kunst in Ootmarsum. Complexe verzoeken kunnen deze termijn wanneer nodig verlengen met twee maanden. 

Commerciële aanbiedingen:

Kunst in Ootmarsum kan u commerciële aanbiedingen toesturen in het kader van marketing en promotie. Indien u dergelijke aanbieden niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich per e-mail bij Kunst in Ootmarsum afmelden hiervoor. 

Klachten:

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunst in Ootmarsum? Meld deze dan bij ons, zodat we samen met u een oplossing kunnen vinden. U bent ook vrij om uw klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies:

Kunst in Ootmarsum maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw apparaat. Op deze manier kunt u als bezoeker worden herkend en kunnen we speciaal voor u geschikte informatie laten zien. Er worden door Kunst in Ootmarsum pas cookies geplaatst wanneer u de cookies accepteert. 

Type cookies:

Op de website van Kunst in Ootmarsum zijn onderstaande cookies van toepassing: 

 • Functionele cookies: om sessie- en eventuele login informatie bij te houden;

 • Analytische cookies: voor o.a. Google Analytics om data omtrent bezoekersaantallen en het gedrag van websitebezoekers te bekijken;

 • Social media cookies: om social media platformen zoals Facebook en Instagram te integreren. 

Kunst in Ootmarsum kan niet inzien wie de website bezoekt en met welk apparaat het bezoek plaatsvindt.

footer-img.png