Veel gestelde vragen

1. Hoe kan ik deelnemen aan ‘Kunst in Ootmarsum’?
Een aanmelding begint met het inzenden van een inschrijfformulier, deze is te vinden op deze pagina. Na het inzenden van ons online formulier zult u een ontvangstbevestiging van ons ontvangen. Hierin staan de vervolg stappen beschreven.

2. Wanneer vindt ‘Kunst in Ootmarsum’ plaats?
Kunst in Ootmarsum is dit jaar op vrijdag 26 augustus (van 12.00 tot 18.00 uur), zaterdag 27 augustus (van 11.00 tot 17.00 uur) en zondag 28 augustus (van 11.00 tot 17.00 uur).

3. Moet ik alle drie de dagen deelnemen?
Ja.

4. Wat kost deelname aan ‘Kunst in Ootmarsum’?
De kosten van deelname hangen van meerdere factoren af. De deelnamekosten staan o.a. op de website vermeld, kijk hiervoor bij ‘Inschrijvingsvoorwaarden’ of op het inschrijfformulier.

5. Wanneer weet ik of ik wordt toegelaten bij ‘Kunst in Ootmarsum’?
Inschrijfformulieren die ons vóór 1 mei hebben bereikt worden in de eerste selectieronde beoordeeld. Over de uitslag daarvan worden de inschrijvers eind mei schriftelijk geïnformeerd.

6. Kan er na 1 mei nog worden ingeschreven voor deelname aan ‘Kunst in Ootmarsum’?
Ja, dat kan dan nog steeds. Echter formulieren die na 1 mei worden ingezonden worden pas in behandeling genomen indien en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. Zodra een plaats kan worden toegewezen wordt de inschrijver daarover geïnformeerd.

7. Hoe groot zijn de kramen/pagodetenten?
De kramen hebben een lengte van ca.  4.00 meter. De pagodetenten hebben een afmeting van ca. 3.00x4.00 meter. De voorzijde van de pagode kan worden afgesloten.

8. Is er ruimte naast mijn kramen/pagodetenten?
Ja, afhankelijk van de plaats waar je staat is er mogelijk enige ruimte naast de kraam/pagode.

9. Is er stroom in/bij de kramen/pagodetenten aanwezig?
In de marktkramen/pagodetenten is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorggedragen. Aansluitsnoeren (met een zgn. campingstekker) e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.

10. Hoe kan in een pagodetent werk worden opgehangen?
In de pagodetenten bevindt zich op een hoogte van ca. 2.00 meter een metalen profiel waaraan ook de wanden zijn opgehangen. Aan dat profiel kunnen ook, met behulp van draadjes of S-haakjes, niet te zware werken worden opgehangen.

11. Kan ik speciale wensen t.a.v. mijn staanplaats aangeven?
Speciale wensen kunt u op het inschrijfformulier aangeven. Zoveel mogelijk wordt daarmee bij de indeling van Kunst in Ootmarsum rekening gehouden. Echter eenzelfde standplaats als in voorgaande jaren kan niet worden gegarandeerd.

12. Hoeveel stoelen heeft een kraam/pagodetent?
Bij elke kraam/pagodetent wordt 1 klapstoel beschikbaar gesteld.

13. Zit er een dak op de kraam?
Ja, het dak wordt gevormd door een – meestal wit - afdekzeil. In beperkte mate kan verder een balk beschikbaar worden gesteld waaraan iets kan worden ophangen.

14. Waar staat mijn stand kraam/pagodetent?
De indeling van Kunst in Ootmarsum wordt pas enkele weken voor de aanvang ervan vastgesteld. Vooraf kan daarover geen informatie worden verkregen. Bij uw aankomst wordt u bij de infobalie van uw standplaats en kraamnummer op de hoogte gesteld.

15. Hoe laat kan ik met de inrichting van de kraam/pagodetent beginnen?
Vanaf ongeveer 3 uur voor de aanvangstijd van Kunst in Ootmarsum is de infostand bemand en kan met de inrichting van de kraam/pagodetent worden begonnen.

16. Kan de auto naast de kraam worden geparkeerd?
Neen, dat is niet mogelijk, parkeren binnen het circuit is niet toegestaan. Wel kunt u met de auto even de spullen naar uw kraam brengen.

17. Hoe kan ik het staangeld betalen?
De verschuldigde staangelden dienen tijdig (uiterlijk 1 maand na de bevestiging van de deelname) te worden overgemaakt op de bankrekening van Kunst in Ootmarsum: IBAN : NL73 RABO 0305 9846 59; BIC : RABO NL2U.

18. Wat te doen met regenachtig weer?
Komen, want de manifestatie gaat er gewoon om door. Zorg eventueel voor doorzichtig plastic om de achter- en zijkant van de kraam af te schermen.

 

Kunst in Ootmarsum

Contactgegevens

Kunst in Ootmarsum
Berend Vinckenstraat 29
7631KA Ootmarsum

stichting@kunstinootmarsum.nl