Het artistieke openlucht kunstevenement
'Kunst in Ootmarsum', bestaat sinds 1983.

Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere openlucht kunstexposities in zijn soort in Nederland. Jaarlijks neemt momenteel meer dan 200 kunstenaars, afkomstig uit binnen- en buitenland, aan deel. De start van het evenement was echter heel kleinschalig.

Geïnspireerd door Montmartre.

Het idee voor dit evenement komt van Martin Looman, voorzitter van de activiteiten commissie in Ootmarsum. Bij een bezoek aan Parijs bezocht hij het bekende kunstenaarsplein 'Place du Tertre'. Zoiets zouden we in Ootmarsum rondom onze oude kerk ook kunnen organiseren, dacht hij. Weer terug in Ootmarsum werd het idee ten uitvoer gebracht. Winkeliers en horecabedrijven zouden hun winkel/bedrijf een Frans tintje geven en hun producten voorzien van een Frans accent.

De eerste kunstmarkt in 1983

Ook werd er contact gelegd met Jan Essink die als plaatselijk kunstenaar contacten had in de regionale kunstwereld. Jan werd artistiek adviseur in de commissie, maar nam al gauw het voortouw. Hij benaderde kunstenaars die niet alleen hun werk wilden exposeren maar vooral ook hun kunstvorm wilden demonstreren. Zo ontstond de Franse Markt waarbij in het laatste weekend van augustus op het Kerkplein zich de eerste keer zo’n 35 kunstenaars presenteerden. Het geheel werd muzikaal omlijst met musettemuziek op een Franse accordeon en een muziekensemble met oude muziekinstrumenten. Vanuit een antieke Franse stadsbus op het Kerkplein konden de bezoekers worden voorzien van een hapje en een drankje en tenslotte werd -om de gastvrijheid van Ootmarsum te onderstrepen- aan de deelnemende kunstenaars koffie met krentenwegge aangeboden, een traditie die nog steeds wordt voortgezet.

Een periode van gestage groei.

De ‘Franse Markt’ ontpopte zich in de daarop volgende jaren als een ontmoetingsplek voor kunstenaars. Een prachtig logo, dat nog altijd wordt gevoerd, kwam uit de hand van graficus Ben Griepink. De goede samenwerking tussen de activiteitencommissie en de VVV wierp tevens haar vruchten af. In 1988 werd besloten om de tweedaagse kunstmarkt uit te breiden naar een driedaags evenement. Het aantal kunstenaars groeide tot zo’n 80 deelnemers en in de galerieën werden bijzondere exposities gehouden

Na het opgaan in het jaar 2000 van de VVV Ootmarsum in de gezamenlijke VVV’s Noord Oost Twente werd voor ‘Kunst in Ootmarsum’, zoals het evenement inmiddels werd genoemd de ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’ opgericht.

25 Jaar ‘Kunst in Ootmarsum’

Met een wapperend kunstwerk van 100 zilveren vlaggen, een nieuw beeld voor de kunstroute, een jubileumboek en natuurlijk vele eregasten werd het zilveren jubileum in 2007 op een indrukwekkende wijze gevierd. Eén van de hoogtepunten van dit zilveren jubileum was het onthullen van de sculptuur van de hand van kunstenaar Hub Gatignon uit Heerlen voor de gemeenschap van Ootmarsum. Hij heeft het kunstmannetje uit het logo van Kunst in Ootmarsum op een fraaie wijze in zijn beeld verwerkt. Tevens lieten kunstenaars zich van hun beste kant zien. Het zilver kwam terug in hun kramen en een aantal van hen gebruikte zilverkleurige lijsten of een zilverkleurige achtergrond.

Het idee om te gaan werken met thema's bleek aan te slaan bij kunstenaars, bij gemeentebestuur en bij de Commissaris van de Koningin, Geert Jansen. Met de slogan 'Kunst in Ootmarsum: 25 jaar platform & podium voor tijdloos talent' zei de Commissaris van de Koningin dat dankzij dit bloeiende evenement het stadje een bewonderenswaardige positie inneemt als broedplaats van jong en gevestigd kunsttalent.

Aan die uitspraak is invulling gegeven.

‘Kunst in Ootmarsum’ in het historisch centrum van Ootmarsum, is in al die jaren uitgegroeid tot een hoogstaand buitengebeuren . In 2020 vindt het evenement voor de 38e keer plaats. Neem de tijd voor een bezoek en geniet van een diversiteit aan kunstvormen : een bontpalet van schilderijen, keramiek, beeldhouwwerken, glaskunst, edelsmeden en vele andere bijzondere kunstvormen. Kunst in Ootmarsum : een ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstliefhebbers

Kunst in Ootmarsum

Contactgegevens

Kunst in Ootmarsum
Berend Vinckenstraat 29
7631KA Ootmarsum

stichting@kunstinootmarsum.nl